Lagmannsretten har redusert straffen i Trondheim byrett fra fem måneder til 120 dagers ubetinget fengsel, skriver Adresseavisen. Den 41 år gamle mannen ble i lagmannsretten frifunnet for besittelse av et ulovlig elektrosjokkvåpen.

HA-sjefen ble pågrepet av politiet i slutten av november 1999 i forbindelse med mistanke om ulovlig torpedovirksomhet. Under ransakingen i mannens hjem ble det funnet en halv kilo hasj og et elektrosjokkvåpen. HA-sjefen sa i retten at våpenet tilhørte en gjest som hadde glemt det igjen.

41-åringen har tatt betenkningstid etter dommen i Frostating lagmannsrett.

NTB