– Tidligere satt vi konsekvent inn to befruktede egg, men de siste årene har vi arbeidet for å redusere antallet tvillingfødsler og begynt å sette inn bare ett egg der vi mener det er forsvarlig, sier sjefingeniør Siren Skrede ved fertilitetsseksjonen på kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus.

Tvillingraten blant prøverørsbarn har de siste fem årene vært på 35 prosent, skriver Helse Bergen.

Det er både medisinske og økonomiske fordeler i å få ned denne prosenten. Hos gravide med tvillinger øker risikoen for komplikasjoner under svangerskapet.

Seksjonen for assistert befruktning vil redusere tallene på tvillingfødsler ytterligere.

– Både sjansen for fosterdød og sykdom hos mor og barn er større når en er gravid med flere. I tillegg blir samfunnskostnadene større, sier seksjonsoverlege Anne Tandberg ved Seksjon for assistert befruktning.

Målet er å redusere antallet tvillingfødsler uten at det skal gå ut over sjansen til å bli gravid. Graviditetsraten ved klinikken har holdt seg stabil på rundt 40 prosent i flere år.