Landsrådet vedtok enstemmig ikke å fremme mistillit til president Magnus Stangeland og visepresident Hermod Larsen på gårsdagens møte. Bakgrunnen for avstemmingen var behandlingen av tre mistillitsforslag.

Stangeland og resten av ledelsen sitter dermed trygt til granskingen er avsluttet i mai.

Hundre prosent ekstern

Leder av landsrådet, Niels Christian Bang, forteller at det var en bred enighet om at granskingen skal være hundre prosent ekstern.

— Vi må avvente og se hva resultatet blir. Det er lagt opp til en bred gjennomgang av virksomheten. Og det blir opp til de utnevnte medlemmene å legge detaljene i arbeidet.

Han opplyser at det ikke foreligger navn på aktuelle personer ennå.

BT skrev forrige uke at ledelsen i Redningsselskapet måtte snu i granskingssaken etter kritikk fra viktige støttemedlemmer. Etter først å ha foreslått en intern løsning, foreslo ledelsen deretter en mellomløsning med to ansatte og en ekstern advokat. Men heller ikke dette var godt nok for landsrådet.

Omfattende gransking

Mandatet for granskingen inneholder en omfattende gjennomgang av forhold i selskapet. Stangeland sa til BT i forbindelse med mandatutarbeidelsen at dette kan bli en tidkrevende jobb, men at målet måtte være å bli ferdig til mai. Følgende punkter inngår i mandatet:

  • Om det har skjedd lovbrudd i konflikten mellom partene.
  • Om det foreligger kritikkverdige forhold rundt personalhåndtering.
  • Om det foreligger økonomiske misligheter fra ansatte og kritikkverdig håndtering av økonomiske forhold.
  • Organisasjonsmessige forhold og organisasjonskulturen i selskapet.