EYSTEIN W. THUE

eystein.thue@bergens-tidende.no

Justisdepartementets forslag innebærer en rekke innskrenkninger sammenlignet med dagens regelverk. Regjeringen vil innføre 18-årsgrense og begrense utplasseringssteder, først og fremst til steder med adgang for voksne og med muligheter for tilsyn. Norsk Automatbransjeforening har allerede varslet at bransjen vil tape 600 millioner kroner på den nye ordningen. Nå får foreningen følge av flere frivillige organisasjoner. Redningsselskapets regionsjef i avdeling næringsliv Arne Lund Hansen, er mildt sagt skeptisk til forslaget som skal opp i Stortinget i høst. -— Det er vanskelig å anslå hvor mye inntektene våre kommer til å bli redusert. Men jeg antar en reduksjon på omtrent 75-80 prosent, sier han. I fjor var Redningsselskapets (NSSRs) automatinntekter på 187 millioner. Slår Hansens anslag til, blir inntektstapet på 150 millioner kroner. Dette er mer enn halvparten av det totale inntektsgrunnlaget i NSSR. -- Forutsatt at ikke staten kompenserer tapet, blir konsekvensene at beredskapen må reduseres i tilsvarende grad, poengterer Hansen. Redningsselskapet reddet i fjor 150 mennesker fra å drukne. Det er det høyeste antallet på over 50 år. 12.469 personer fikk en eller annen form for assistanse fra NSSR i fjor. Det er spesielt forslaget om utplasseringssteder som får Hansen til å reagere. -- Jeg ser helt klart at det er personer som lider av spillegalskap. Men innføringen av aldersgrense får lite å si økonomisk. Vi har markedsundersøkelser som viser at det er voksne og først og fremst pensjonister som spiller på automater. Det er forslaget som vil føre til arkader vi frykter mest, poengterer Hansen. Han får støtte av informasjonssjef Ivar Kristiansen i Norsk Folkehjelp. Han frykter inntektsreduksjon fra ti til tre millioner kroner i sin organisasjon. -- Dette er en inntektskilde vi er pålagt av staten å ha. Da kan de ikke forandre vedtektene på denne måten uten å kompensere i andre enden. Enten må vi få fortsette som før, eller så må tapene kompenseres, sier Kristiansen. Både han og Hansen vil drive intens lobbyvirksomhet i løpet av høsten.