I kjølvannet av "John R"-havariet vil han nå ta saken opp i Stortinget for å få endret lovverket. Ved forurensning på land er loven klar, der har eieren ansvaret og må betale regningen. Til sjøs er det derimot mer uklart.

-Vi må gå gjennom situasjonen for å få en opprydning. Vi kan ikke ha det

sånn at kommuner og myndigheter sitter igjen med ansvaret, sier Nordtun til

TV 2-Nyhetene.NTB