Dermed er en sak som har versert i rettssystemet i over 20 år foreløpig avsluttet.

Erstatningsbeløpet Amelia Riis ble tilkjent i Oslo byrett i fjor, er rekordhøyt. Retten kom til at Oslo Skifterett hadde opptrådt uaktsomt i forvaltningen av dødsboet etter Amelias foreldre.

Staten ved Justisdepartementet anket saken, men i februar i år inviterte justisminister Odd Einar Dørum (V) til forliksforhandlinger.

— Dette er ikke et resultat av forlik eller forhandlinger, men vi har valgt å akseptere ultimatumet, sier Einar Riis til NTB.

Amelia Riis føler ingen lettelse.

— Nei, jeg føler ingen lettelse foreløpig, sier hun til NTB.

(NTB)