Alt så perfekt ut. Huset lå sentralt i byen, hadde hvitt stakittgjerde og egen hage-flekk. Prisen på 2,9 millioner var overkommelig, og medisinstudenten og sam-boeren vurderte å legge inn bud. Fordi huset var gammelt og det unge paret ikke ville ha råd til store renoveringskostnader, tok de kontakt med takstmannen som hadde vurdert huset. Han fortalte at huset hadde noe fukt i råkjelleren og skjeve bjelker, men at det tross alt hadde stått stødig i over hundre år.

Personlig konkurs

Da visningen fant sted like før nyttår, tok paret med egen takstmann for å undersøke huset nærmere. Det gjorde de lurt i. Takstmannen fant en rekke alvorlige feil på huset som ikke var nevnt i taksten, og anslo verdien av boligen til 1,9 millioner kroner.

– Hadde vi kjøpt huset, ville vi blitt slått personlig konkurs. Vi er i en fase av livet der det ville være katastrofalt å tape en million kroner, sier Bleie.

Her er utdrag fra takstmannens funn:

  • Takbjelkene i kjelleren var markspis-te og ble holdt oppe av en reserveløs-ning.
  • Fukt i vegger og gulv.
  • En pipe i huset var bygget inn ulov-lig.
  • Tre av fire soverom var ikke godkjen-te som boareal.
  • Vinduer og lister burde byttes ut.

– Billig forsikring

Takstmannen tipset også om at huset vil bli berørt av en kommende tunnelutbygging. Sporadisk anleggsarbeid utenfor stuedøren de kommende fire årene ville blitt realiteten om paret hadde kjøpt hu-set.

– Egen takstmann er en billig forsikring mot overraskelser. Særlig etter at tempoet i markedet nå har lagt seg, bør huskjø-pere vurdere å leie inn egen takstmann, om ikke annet for husovertakelsen. Finner man feil på denne dagen, har man rett til å holde tilbake penger, sier Bleie.