De eksakte opplagstallene er ikke kjent, men Valla-saken bidrar til at VG har dempet opplagsnedgangen kraftig i årets tre første måneder, skriver Aftenposten.

– Det blir langt bedre i år enn i fjor, sier VGs personal— og informasjonsdirektør Øyvind Næss. Han ønsker ikke å spekulere på årsaken til at Norges største avis faktisk har stabilisert opplagstallene i flere av vinterens uker. Men han medgir at Valla-saken trolig har vært en viktig faktor.

VG hadde et opplag på 315.549 i 2006, en nedgang på 30.000 fra året før. Mens Valla-saken pågikk holdt lesertallene seg stabile.

– Papiravisene blir fortsatt reddet av de store sakene, ser det ut til, sier professor Martin Eide ved institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.