De fem siste årene er det født 126 barn som har veid under 1000 gram ved RiT. Av dem har 100 vokst opp. For ti år siden regnet fagfolkene med at bare halvparten ville overleve, skriver Adresseavisen.— Knapt noen annen pasientgruppe har opplevd lignende utvikling på så kort tid, forteller seksjonsoverlege Kristin Lossius ved barneklinikken på RiT.Ved RiT forsøker de å redde barn fra og med 23. svangerskapsuke. Foreldrene til de minste barna blir på forhånd spurt om de ønsker at legene skal prøve å redde den nyfødte- Det er nesten aldri noen som sier nei, forteller Kristin Lossius.