Forsker Olav Strand ved Norsk Institutt for naturforskning (NINA) forteller til Bergens Tidende at stortingskomiteen i sin budsjettinnstilling har foreslått å føre opp tre millioner kroner for neste år til prosjektet. «Prosjekt fjellreven» er et samarbeid mellom Norges Jeger— og Fiskerforbund, DNT, WWF-Norge og Norges Naturvernforbund i samarbeid med NINA, Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

Seks valper fanget

— Stortinget ga i fjor grønt lys for å gå i gang med å redde den truede fjellreven, forteller Strand.

— På oppdrag fra DN startet vi i sommer med å fange seks fjellrevvalper - to på Saltfjellet, en i Børgefjell og tre på Finse. I fangenskap skal disse valpene produsere unger. Senere skal valpene settes ut i naturen. På denne måten håper vi å kunne bygge opp igjen bestanden av fjellrev. I dag finnes bare spredte forekomster av arten i Nordfjella, Hardangervidda, Saltfjellet, Lierne, Finnmark, Dividalen og Setesdalsheiene, sier Strand.

Prøver ut teorier

— Stortingskomiteens innstilling om at det skal brukes tre millioner neste år på prosjektet, betyr en oppfølging av det vi startet i fjor. Nå kommer vi over i en mer kostbar fase i prosjektet når vi skal avle opp og senere sette ut valper. Pengene gjør det mulig å prøve ut i praksis den teoretiske kunnskapen vi i NINA og DN gjennom 15 år har skaffet oss om fjellrev og tankene vi har om hvordan vi kan redde bestanden. Målet er å få en god forvaltningsplan for fjellrev, sier Strand.

«Prosjekt fjellreven» skriver i en pressemelding at vedtaket i stortingskomiteen er en stor seier for arbeidet med å redde Norges mest truede pattedyrart. Veien tilbake til en levedyktig fjellrevbestand vil kreve en langsiktig satsing fra det offentlige. Tidsrammen for dette er minimum 10 år, heter det.

SKAL REDDES: Stortinget sørger nå for nytt håp for fjellreven.
FOTO: OLAV STRAND, NINA