— Det er et stort problem i hele landet at det ikke er nok maxi-taxier for dem som sitter i rullestol, sier leder i Handikapforbundet, Eilin Reinaas.

Hun mener det er for få drosjesjåfører som har minibussertifikat.

— Om en sjåfør blir syk er det ingen som kan ta over. Dette gjør at man aldri kan være sikker på om en kommer seg ut eller hjem igjen. Problemet er kanskje aller størst i utkantstrøk, seier Reinaas.

Med nye EU-regler tror hun problemene bare blir større.

— Det kommer egne hvilebestemmelser for minibusser som ikke gjelder vanlige drosjer, og fra neste høst kreves det ekstraopplæring for yrkessjåfører som kjører minibuss. Det gjør at færre ønsker å drive den type drosjer. Mange steder er det ingen som ønsker å videreføre maxi-taxi-løyvet.

Reinaas vil ikke skylde på taxinæringen. Hun mener det er myndighetene som må ta tak.

— Det virker som det er vilkårene for næringen det er noe galt med. Om ikke myndighetene er obs, kan det bli helt umulig for bevegelseshemmede, sier hun, og legger til:

— Myndigheter på alle nivåer må ta affære. Kommunene har en del transport, fylkeskommunen har drosjeløyver, og sentralt må en kanskje se på om det må gjøres regelendringer slik at folk kan fortsette å kjøre.

— Hva kan Jorunn Sjøthun og andre i hennes situasjon gjøre?

— De må gi beskjed til samferdselsavdelingen i fylkeskommunen. Om tilbudet er for dårlig kan det være i strid med løyver, og drosjeselskapet kan få en påpakning. Da kommer de kanskje neste gang.