Har du et klimaråd du vil dele med oss? Gjør det her — og se hva andre sier!

Nei til drivhus

Kutt ned på grønnsaker som dyrkes utenfor sesongen. Dette gjelder for eksempel tomat, isbergsalat og paprika vinterstid. Disse grønnsakene dyrkes i drivhus med fossilt brensel

Unngå langtransport

Spis mye av sesongens grønnsaker som dyrkes i friluft uten lange transportetapper, og rotgrønnsaker som lagres til vintersesongen. Unngå ferskvarer som transportert langt.

Spis mindre kjøtt

Salget av kjøtt har økt med 15 prosent de siste ti årene. Storfe er blant de verste kildene til utslipp av metan, den nest farligste klimagassen. Produksjon av et kilo storfekjøtt slipper ut 22 kilo klimagasser tilsvarende CO2. Erstatt vanlig kjøtt med bønner og viltkjøtt.

Miljømerking

Velg produkter som har Svanen eller andre miljømerker.

Mindre emballasje

Unngå varer som er pakket inn i plast tre ganger

Kjøp kvalitet

Det private forbruket har økt med nesten 50% de siste 15 årene. Ved å reparere det vi har og velge kvalitet når vi kjøper nytt, kan vi kjøpe færre ting og dermed bidra til mindre klimagassutslipp forårsaket av produksjon og transport.

Ta vare på PC'en

For å produsere en stasjonær PC med skjerm går det med 240 kilo fossilt brensel, som gir et utslipp på mer enn 700 kg CO2 — omtrent like mye som en personbil slipper ut på 380 mils kjøring.

Kjøp brukt

Nesten alt kan i dag kjøpes brukt. Miljøvennlig og klimavennlig. I tillegg til bruktbutikker og loppemarkeder finnes det nå et stort marked for kjøp og slag av brukte ting på internett.

Dropp noen flyturer

Av transportmidlene vi bruker, er det flyet som slipper ut mest klimagasser. En flyreise tur/retur Thailand gir nesten en og en halv gang så høyt klimagassutslipp som en personbil gjør i løpet av et år. Les mer

Gå eller sykle på småturer

30% av all bilkjøring i Norge er turer på under tre kilometer. Lar alle bilen stå på disse turene, sparer vi at-mosfæren for CO2 tilsvarende 1/3 gasskraftverk. Dessuten blir vi i bedre form og sparer nærmiljøet for for-urensende utslipp fra en kald bil.

Har du et klimaråd du vil dele med oss? Gjør det her - og se hva andre sier!

Kjør kollektivt til og fra jobb

70% av arbeidsreisene skjer med bil og i gjennomsnitt sitter det 1,15 personer i hver bil i rushtiden. Det vil si at de aller fleste sitter alene i bilen. Det er dyrt og lite miljøvennlig. Har du mulighet til å gå eller sykle, er dette selvfølgelig enda bedre enn å ta buss eller tog.

Spar strøm

Den mest brukte strømkilden i Norge er vannkraft. Vårt stadig økende strømforbruk sørger imidlertid for at fossile energikilder som for eksempel gasskraft er på vei inn. Disse medfører betydelige CO2-utslipp.

  • Slukk lyset i rom du ikke oppholder deg i
  • Senk innetemperaturen
  • Pass på at vinduene er ordentlig lukket
  • Frys av fryseren minst to ganger i året
  • Bruk vannkoker
  • Ikke sett varm mat direkte i kjøleskap eller fryser

Bruk biobrensel i stedet for oljefyring

Ved, flis og pellets produsert av halm og andre planterester kan erstatte fyringsoljen, og biobrense-let øker ikke mengden CO2 i atmosfæren siden utslippene fra forbrenningen bindes opp når nye trær eller planter vokser opp igjen der de gamle stod.

Gi bort opplevelser og tjenester

Produksjon og transport av de tingene vi omgir oss med er medvirkende til utslipp av klimagasser. Hva med å gi bort snømåking i stedet for et slips? Barnevakt i stedet for en blomstervase? Billetter til fotballkamp, konsert eller teater. Gavekort på kino. Mulighetene er mange.

Har du et klimaråd du vil dele med oss? Gjør det her — og se hva andre sier!

Kilder: www.gronnhverdag.no og Framtiden i våre hender

Norwegian