— Vi er ikke imot arbeidsinnvandring, men vi er oppgitt over en regjering som ikke engasjerer seg nok i forhold til retningslinjer og kontroll av utenlandske arbeidere, sier Magnhild Meltveit Kleppa til BT.

Hun foreslår en godkjenningsordning og styrket tilsyn for bedrifter som leier inn utenlandsk arbeidskraft.

— Det er viktig at utenlandske arbeidere får norske lønns- og arbeidsvilkår. Særlig blant de mindre bedriftene er det mange som bruker flere utenlandske arbeidere. Vi mener man må satse mer aktivt på å sikre norske ungdommer jobb, sier Meltveit Kleppa.

NHO tilbakeviser Senterpartiets utspill.

— At arbeidsinnvandring går ut over lærlingplasser, er ikke vårt inntrykk. Det er heller ikke i samsvar med de opplysningene vi har fått fra fylkeskommunen, og ikke i samsvar med det våre bransjer forteller. Så dette er vi helt uenige i, sier seniorrådgiver Svein Hatlem i NHO Hordaland.

— Byggebransjen mangler lærlinger i dag og supplere med utenlandsk arbeidskraft, sier Hatlem.