• Det er god del indikasjoner på at noe kunne skje med Erna Solberg. Derfor tar vi trusselsaken meget alvorlig, sier overvåkingssjef Steinar Karlsen.

Umiddelbart etter at drapstruslene mot kommunalministeren var fremsatt for halvannen uke siden, ble Politiets Sikkerhetstjeneste varslet.

— Vi informerte straks analyseseksjonen i Oslo. De har gjort en vurdering og tatt de forholdsregler som er nødvendige, sier Karlsen.

— Hvilke tiltak er iverksatt?

— Det kan jeg ikke kommentere, men Solbergs interesser er ivaretatt, sier Karlsen. Erna Solberg ble imidlertid først i går informerte om den dramatiske saken. Politiet vil ikke svare på hvorfor hun ikke umiddelbart ble varslet.

Etter det BT erfarer, kom politiet til at det ikke var nødvendig med ekstra vakthold rundt Solberg. Ikke så lenge irakeren var pasient på Sandviken, og offentligheten ikke hadde kjennskap til saken.

— Når saken blir offentlig kjent, endrer det bildet noe. Da må vi foreta nye vurderinger, sier Karlsen.

Han var selv til stede under gårsdagens fengslingsmøte og fulgte nøye med på irakerens forklaringer. Overvåkingssjefen virket lettet over at irakeren ble fengslet.

— Det gir oss tid til å finne ut hva dette er for noe. Situasjonen ville vært en helt annen dersom han ble løslatt, sier Karlsen.

Politiets Sikkerhetstjeneste kommer etter denne siste episoden til å ta en ny vurdering av sikkerheten rundt en rekke personer, i hovedsak politikere. Etter det BT erfarer, er bakgrunnen for det at man frykter en smitteeffekt etter at saken fra Bergen er blitt kjent over hele landet.

Man ønsker også å se nærmere på om det er en trend at fremtredende personer er mer utsatt, ikke minst sett i lys av drapet på Sveriges utenriksminister.

— Jeg verken kan eller ønsker å kommentere hvilke tiltak som gjøres, sier Karlsen. Han kan ikke huske at politiet i Bergen har vært borti en trusselsak mot en offentlig person som har vært så direkte.

— Heldigvis skjer dette svært sjelden, sier overvåkingssjefen.