Det kommer fram i en høringsuttalelse i forbindelse med Justisdepartementets utredning om forbud mot rasistiske ytringer og organisasjoner.

Redd Barna stiller seg bak departementet i synet på at rasistiske organisasjoner ikke bør forbys, men framholder at norske myndigheter bør jobbe mer målrettet i forhold til å avdekke og motarbeide rasistisk trakassering.

— Vi ser for oss et overvåkingssystem som blir utført av en internasjonal observatørgruppe. Denne gruppa skal registrere rasediskriminerende holdninger og handlinger, skriver rådgiver Turid Heiberg i en pressemelding.

NTB