• Det er avskyelig at en redaktør skal profittere på andre folks ulykke, sier Audun Lysbakken (SV).

I går anmeldte han og stortingsrepresentant Ågot Valle redaktøren i SøndagSøndag, Nils Olav F. Bruteig, for brudd på hallikparagrafen. Lysbakken vil sette en stopper for det han mener er hallikenes viktigste kundefanger. Mellomledd — Man må være stup dum for ikke å forstå at disse annonsene dreier seg om prostitusjon, mener Lysbakken.Hvert eneste nummer av SøndagSøndag er spekket med rubrikkannonser med halvnakne kvinner som blikkfang. Annonsørene vokter seg for å skrive at det faktisk tilbys seksuelle tjenester, men dekker seg bak begreper som «massasje og eskorte».Lørdag avslørte Bergens Tidende at et av byens bordeller har annonsert i SøndagSøndag.- Selv etter denne avsløringen er de samme annonsene på trykk. Det mener jeg er grunn nok til å anmelde redaktøren.- Mener du at redaktøren er en hallik?- Han fungerer som et nødvendig mellomledd mellom prostituerte og kunder. Han lever av inntektene fra disse annonsørene, og jeg har derfor ingen problemer med å definere han som en hallik, sier Lysbakken. Krever etterforskning Lysbakken mener at redaktøren i SøndagSøndag har gjort seg skyldig i brudd på Straffelovens paragraf 202, 2. ledd. Der heter det at det er ulovlig å formidle, kunngjøre, eller formidle prostitusjon.Han krever nå at prostitusjon og hallikvirksomhet havner høyere på politiets prioriteringsliste. I anmeldelsen ber han også politiet etterforske de tilfellene av prostitusjon som er avdekket i BT.- Vi kan ikke akseptere at menn tjener penger på at kvinner har det vondt.SV-politikeren vil også følge opp saken i Stortinget, Han mener man bør vurdere å skjerpe lovverket slik svenskene allerede har gjort. Der er det nå ulovlig å kjøpe seksuelle tjenester.- Situasjonen i Bergen har aktualisert denne problemstillingen, mener Lysbakken. Rolig redaktør - Stadige anmeldelser er blitt en vane og et irritasjonsmoment. Det er kjedelig å bruke mye tid på dette temaet gang etter gang, sier redaktør Nils Olav F. Bruteig i SøndagSøndag. Anmeldelsen fra Audun Lysbakken tar han med knusende ro.- Det gjenstår å se hvilke konkrete annonser Lysbakken har anmeldt oss for. Det kan selvsagt ha skjedd en glipp, selv om ulovlige annonser ikke skal trykkes i SøndagSøndag, sier Bruteig.Han avviser på det mest bestemte at avisens annonser for massasjeinstitutt og eskortetjeneste er hallikvirksomhet.- SøndagSøndag har alltid hold seg innover loven. Det er den åpenbare formidlingen av seksuelle tjenester som ikke er tillatt. I forhold til det som skjer bak lukkede dører, har jeg ingen kommentar, sier Bruteig.Til tross for mange anmeldelser er avisen aldri domfelt for sine annonser.