Sognepresten i Lilleborg er Signe Fyhn,.

-Presten har helt klart brutt sitt ordinasjonsløfte om å leve og lære i samsvar med Guds ord, sier biskop Ole D. Hagesæther til avisen Dagen.

Leder i Kirkerådet, Gunvor Kongsvik, sier at det i Oslo bispedømme kan se ut som om det er fritt fram for å trosse vedtak fattet av Kirkemøtet.

Sogneprest Signe Fyhn inngikk sist lørdag partnerskap i Oslo tinghus med nestlederen i menighetsrådet, Astri Lunden. Det er første gang en sogneprest i tjeneste i Den norske kirke har inngått homofilt partnerskap. Både stab og menighetsråd, prost Ingar Seierstad og biskop Gunnar Stålsett ble orientert om saken før inngåelsen av partnerskapet.NTB