– Det viser seg at de som har vært offer for denne politivolden har en annen etnisk bakgrunn enn norsk, og det kan bekrefte at det ligger diskriminerende holdninger bak bruken av vold, sier leder av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Knut Rognlien, til NRK.

Han viser til Obiora-saken og mener det ikke er overraskende at torturkomiteen har tatt opp dette når mennesker dør i forbindelse med pågripelser i Norge.

Justisminister Knut Storberget (Ap) ville ikke kommentere rapporten fredag.

FN ber Norge komme all unødvendig bruk av makt i politiet til livs. Dette må også komme klart fram i utdanning av politifolk og fengselsansatte, og Norge blir bedt om å redegjøre for hvordan utdanningen skal bidra til å redusere vold og rasistisk motivert vold.

Tidligere har Norge fått gjennomgå for bruk av langvarig varetekt og isolasjon.

Rapporten fra FNs torturkomité i Geneve ble offentliggjort fredag. Komiteens ti medlemmer har vurdert Usbekistan, Latvia, Estland, Portugal og Benin sammen med Norge. Usbekistan er blant landene som får kritikk og vil bli etterforsket for bruk av tortur og andre brudd på menneskerettighetene.