Du har sikkert sett dem på tv den siste uken. Morten, som strever seg inn i leiligheten med gåstol og pustebesvær. Eva samler krefter til en dans i måneden. Per forteller om angsten hver gang han tror han skal dø av pusteproblemene sine.

Aldri en januar uten at helsemyndighetene setter i gang en ny antirøyk-kampanje. Men i år er det ikke faren for kreft eller hjerteinfarkt som skal skremme befolkningen. Årets kampanje, med tittelen «Røyken tar pusten fra deg», fokuserer i stedet på kols.

Sosial— og helsedirektoratet bruker 20 millioner kroner på å bombardere oss med historiene til Morten, Eva og Per. På tv, radio og på kino skal alle få vite de mulige konsekvensene av røyking.

– Dette er ikke skremselspropaganda. Virkeligheten er skremmende nok når det gjelder røyking, sier avdelingsdirektør Kari Huseby i Sosial- og helsedirektoratet.

Kampanjen ble satt i gang 3. januar og varer til begynnelsen av februar. Kols-pasient Oddvar Pedersen har sett filmene på tv, og synes de er ubehagelige.

– Jeg synes kampanjen går litt over streken. Mange av oss lever med kols uten at hverdagen er så ille som det de viser, sier han.

Professor Per Bakke mener derimot at filmene viser en viktig del av virkeligheten.

– Jeg har sett mange pasienter som har det som de i tv-kampanjen. Noen har det verre, andre har mer moderate plager. Jeg er uansett for at ungdommen får sett hvordan det kan gå når de røyker, sier han.

Også Pedersen er overbevist om at det er røykens skyld at lungene hans ikke fungerer bra lenger.

– Jeg røykte i 40-45 år. Det er mulig at jobben min i kraftbransjen, blant annet på anlegg, kan ha innvirket, men i all hovedsak skyldes det nok røyken.