Dette reagerer lederen i utdanningskomiteen på Stortinget, Rolf Reikvam (SV) sterkt på.

— At elever viser holdninger i en debattert sak og så blir truet med straff, er uholdbart. Sånn kan vi ikke ha det, sier Reikvam.

Han er motstander av de nasjonale prøvene slik de blir gjennomført i dag, men mener likevel at det er uheldig med en boikott.

— Jeg er grunnleggende uenig i at testene blir offentliggjort og brukt til å rangere og sette skoler opp mot hverandre, sier Reikvam til Bergens Tidende.

Utdanningspolitikerne på Stortinget er splittet i synet på nasjonale prøver.

— Jeg beklager sterkt at aktivister boikotter prøvene. De gjør seg selv og andre en bjørnetjeneste. Det må jo være i elevenes interesse å finne ut om de får god nok undervisning og eventuelt kreve at denne blir bedre, sier Søren Fredrik Voie (H), første nestleder i komiteen.

Dette kan bli første og siste våren med nasjonale prøver for alle elevene på et klassetrinn. SV vil i forbindelse med debatteringen av stortingsmeldingen «Kultur for læring» nå i vår, foreslå at bare et lite utvalg av elevene, og ikke alle, blir plukket ut til å ta testene.

— Slik unngår vi rangering av skoler, samtidig som skolene får tilbakemelding på hvilket faglig nivå de ligger på, sier Reikvam.