I brevet, som er adressert til Norske Inkassobyråers Forening og Justisdepartementet, skriver rådet at de har merket en negativ utvikling.

"Det synes som om flere og flere kreditorer har dårlige faktureringsrutiner slik at det går opptil to og tre uker fra fakturadato til forbrukeren mottar fakturaen. I tillegg sender mange næringsdrivende fakturaer med B-post, noe som øker problemet ytterligere", skriver Forbrukerrådet.

Rådet viser til at de har fått henvendelser fra mange som på grunn av de korte fristene blir redde for å bli registrert som dårlige betalere. Mange får også problemer med strafferente ved for sen betaling, selv om den korte fristen på førstegangs fakturaen har gjort det praktisk vanskelig for kunden å få betalt i tide.

Forbrukerrådet skriver til Norske Inkassobyråers Forening at de mener dette er en del av årsaken til at det har vært en økning i antall inkassosaker. De ber foreningen oppfordre medlemmene sine til å ta hensyn til utviklingen når de behandler inkassosakene.

(NTB)