• Det var ikke meningen at sykehus skulle drives som butikker med hemmelig forretningsdrift, sier Hans Otto Robberstad.

Arbeiderpartipolitikeren som blant annet har vært leder i det regionale helseutvalget, er en av flere vestlandspolitikere som reagerer rundt hemmeligholdet på innsparings og omorganiseringstiltakene i Helse Bergen.

Robberstad mener at ledelsen og styrene i de nye helseforetakene er altfor mye preget av det han kaller aksjeselskapstenkning.

— Jeg vet at det kan være mest behagelig å ta upopulære beslutninger i et lukket rom. Spesielt kan media og pasientorganisasjonene skape mye plagsom støy.

Ikke butikker

— Men sykehusene kan ikke drives som butikker. Det er helt nødvendig at de som leder foretakene er åpne og informerer også før beslutningene er tatt. Derfor er det uholdbart å la informasjonsstrømmen flyte slik ledelsen i foretakene i Helse Vest gjør. De slipper ut de gode nyhetene og holder tilbake de dårlige.

Heller ikke Robberstads partifelle på Stortinget, Ranveig Frøiland er særlig imponert over måten ledelsen i Helse Bergen har informert om de forestående sparetiltakene på.

— I Arbeiderpartiet ønsket vi at sykehusene skulle drives som foretak. Men det var ikke meningen foretaksstyrenes beslutninger først skulle bli kjent etter de var vedtatt.

Frøiland synes det er rimelig styrene informerer media, brukerne og de ansatte om konsekvensene av planlagte tiltak.

— Selvsagt bør det også utenfor sykehusene bli kjent hvorvidt planlagte tiltak innebærer oppsigelser eller nedleggelser, sier Frøiland.

Hun mener en annen informasjonspraksis vil tvinge seg frem.

I Stortinget ligger det allerede et forslag som krever at helseministeren pålegger helseforetakene å være mer med informasjon om virksomheten. Dette forslaget vil vi i Arbeiderpartiet støtte.

RV advarte

Før Stortinget vedtok sykehusreformen, advarte RV-politiker Torstein Dahle mot at viktige beslutninger kunne bli hemmeligholdt.

— Vi må bare konstatere at vi hadde rett.

— Dette gjør de nye eierne for å få fred og for å spare penger. Det er meningsløst at planlagte beslutninger i store offentlige virksomheter med loven i hånd kan holdes hemmelige. Selvsagt burde sykehusene være underlagt folkevalgt kontroll og styring Jeg tviler også sterkt på om sykehusene blir mer effektive med denne praksisen foretakene driver i dag, sier Dahle

Han mener det er meningsløst å sammenlikne ressursbruk i det norske helsevesenet med ressursbruken i andre europeiske land.

— I Norge bor vi fremdeles spredt og det må derfor bli dyrere å drive helsevesenet her. Innsparingen som vi nå er vitne til tvinger derfor frem en sterkere sentralisering og at befolkningen blir konsentrert rundt de store byene.

Fakta om Helse Bergen og innsparing

  • Haukeland sykehus eller Helse Bergen er av Region Helse Vest pålagt å spare 93 millioner kroner for å bringe årets driftsbudsjett på 3,8 milliarder kroner i balanse.
  • Administrasjonens forslag til omorganisering av driften ble oversendt styret tirsdag formiddag og skal vedtas av styret mandag 26. august.
  • Forslaget innebærer blant annet store omlegginger av driften ved Kirurgisk avdeling og Kvinneklinikken på Haukeland sykehus.
  • Bare brokker av administrasjonens forslag er kjent fordi dokumentene er unntatt fra offentlighet.