Ifølge dagbladet.no har rundt 40 soldater fått beskjed om at de ikke får dra til Afghanistan, selv om de i flere måneder har ligget i trening på Sessvollmoen for å gjøre nettopp det.

–Kuttene fører til at kompaniet blir vingeklippet. Vi frykter at de som får dra bare kommer til å sitte inne i leiren fordi det ikke er nok mannskap til å gjennomføre oppdragene på en sikker nok måte, sier Reiten til dagbladet.no.

36-åringen mener kuttene også får store konsekvenser for soldatenes privatliv.

– Vi har jo permisjon fra jobbene våre, noen har til og med sagt opp eller leidut boligen sin, sier han. Reiten tror Forsvaret vil få problemer med å få erfarne soldater til utenlandsoppdrag i framtiden.

– Forsvaret ønsker at færrest mulig av dem som reiser til utlandet skal komme rett fra førstegangstjeneste, med andre ord er det en relativt liten gruppe de rekrutterer fra. Når de nå kommer med et kutt som dette, tror jeg de vil slite neste gang de trenger folk, sier han.

Hardt ut mot ledelsen

Forsvarssjef Sverre Diesen mener det er «tøvete», mens sjefen for Telemark bataljon støtter offiserene som anklager forsvarsledelsen for «svik mot oss på bakken».

Befal i Telemark bataljon gikk mandag ut med uvanlig krasse angrep på Forsvarsdepartementet og den militære ledelsen. Befalet er om kort tid på plass i den «norske» leiren i Maimana, der utrykningsstyrken nå overtas av Tyskland samtidig som tunge norske våpen settes på lager.

I et leserinnlegg i VG mandag het det blant annet at forsvarsledelsens handlemåte er «et svik mot oss på bakken».

– Tøvete

Forsvarssjefen tar ikke kritikken spesielt tungt:

– Fremstillingen er tøvete. Her har vi å gjøre med en ung og ambisiøs offiser som ikke klarer å skille mellom personlige skuffelse over ikke å få en så stor og fin avdeling han hadde sett for seg, og sikkerheten, sier Diesen til Aftenposten.

Han sier også at basen i Maimana får tilført flere folk enn den har i dag, og at de tyske soldatene som overtar utrykningsstyrken, også har tunge våpen.

Økt press

Men sjefen for Telemark Bataljon, Rune Solberg, støtter innlegget fra major Truls Kongssund og kollegene. Brevet var ikke klarert på forhånd.

– Fornuftig og riktig, og med fakta som ikke kan bestrides, sier Solberg om fremstillingen.

Han mener situasjonen er stadig mer presset i Nord-Afghanistan og at det gir behov for økt beskyttelse.

– Så lenge vi har hatt overlegne våpen, har vi unngått tap. Stiller vi i duell med Taliban på like fot, er det en blanding av flaks og dyktighet som avgjør om liv går tapt. Og mens våre motstandere har ført krig i dette området i lang tid, må våre som kommer til Afghanistan, lære området å kjenne fra grunnen av, sier Solberg.