• Det må være noe fullstendig galt med systemet, sier Alexander Heggland. Han mener like saker behandles ulikt i Nav.

Heggland bor i Os kommune og er selv far til to gutter på åtte og fem år med muskelsykdom. De fikk spesialbil for to år siden. Han kjenner til Noras historie, og reagerer på at noen muskelsyke barn får, mens andre ikke får spesialbil.

Ifølge Heggland kan den eldste sønnen, som har kommet lengst i sykdomsutviklingen, fortsatt gå noen skritt over korte avstander.

— Vi fikk bilen fordi vi trengte å frakte med oss elektriske rullestoler og andre hjelpemidler. Bilen er avgjørende for at de skal kunne delta i aktiviteter på lik linje med andre barn. Uten den ville guttene blitt isolerte, sier han.

693 millioner i bilstøtte

Nav Hordaland ønsker ikke å uttale seg om enkeltsaker og henviser til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Der ønsker de heller ikke å kommentere Noras sak spesielt.

— Alle saker Nav behandler blir vurdert individuelt. Det blir gjort en vurdering ut fra dokumentasjonen som foreligger, og det er funksjonsnedsettelsen som er avgjørende for om vilkårene er oppfylt. Tilsynelatende like saker er ikke nødvendigvis like i forhold til reell funksjonsnedsettelse, sier Tron Helgaker, seksjonssjef for tiltak og virkemidler i Nav.

Vil undersøke kvaliteten

Spørsmål om forskjellsbehandling og urimelig strenge krav til dem som søker om spesialbil har flere ganger vært tema i Stortinget - senest denne uken.

Arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm fastholder i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen (Frp) at eventuelle endringer i regelverket er et budsjettmessig spørsmål.

Hun viser til at Navs praksis i dag er i tråd med en høyesterettsdom som kom i fjor høst. Og sakene skal behandles likt over hele landet.

— Tidligere erfarte man at det var noe ulik praksis på landsbasis. Dette kan være årsaken til at noen brukere opplever at Arbeids- og velferdsetaten er blitt strengere, ifølge Bjurstrøm.

Direktoratet planlegger dessuten en kvalitetsundersøkelse i 2011, skriver arbeidsministeren.