De to av brødrene som utpekes som hovedmenn er Ghulam Abbas (32) og Zahid Rasool (30) som ble dømt til fengsel i henholdsvis fire og fem år i den omfattende gjengrettssaken i Oslo tingrett. I dommen går det også fram at de må betale til sammen 7,5 millioner kroner i inndragning til staten.

Brødrene blir også fratatt til sammen fem leiligheter i Brasil.

De yngre brødrene har fått straffer fra ni måneder til to års fengsel, men må i tillegg også tåle til dels betydelig inndragninger.

Alle brødrene, med unntak av Qaiser Rasool, er også funnet skyldige i straffelovens bestemmelse om organisert kriminalitet, den såkalte mafiaparagrafen.

Brødrenes far ble dømt til ett år og seks måneders fengsel. Men 14 av månedene ble gjort betinget, og retten anså at de øvrige fire månedene allerede er sonet i varetekt. Han slipper derfor fri, men må tåle inndragning av 800.000 kroner.

Brødrenes mor ble frifunnet. Det ble også to av de andre kvinnene som var tiltalt i saken.