De som kjemper for lavere fartsgrenser for å bedre miljøet, har nå fått ny ammunisjon: For første gang har en undersøkelse påvist en klar sammenheng mellom hastighet og omfanget av skadelig svevestøv.

– Funnene viser helt klart at mengde svevestøv som blir produsert med piggdekk øker med kjørehastigheten, sier forsker Brynhild Snilsberg, som tar doktorgraden på emnet ved institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU i Trondheim til NTB.

Oppgaven hennes er en del av et større forskningsprosjekt om miljøvennlige veidekker, og blir omtalt i det siste nummeret av forskningstidsskriftet Gemini.

Kø vs. miljø

Snilsberg har målt mengde svevestøv ved ulike hastigheter, og har sett at effekten er aller størst når man senker farten fra 50 til 30 km/t, sammenlignet med å gå ned fra for eksempel 70 til 50 km/t. Snilsberg mener det er et tankekors for byer, som for eksempel Oslo, som på sine innfartsårer bare har senket fartsgrensen fra 80 til 60 km/t i vinterhalvåret.

– Den største miljøeffekten inntrer først når farten senkes mer enn det, men det er jo klart at det også finnes andre hensyn å ta, som trafikkflyt og faren for kødannelse, sier Snilsberg.

Hun mener funnene uansett viser at det vil være et godt tiltak å sette ned fartsgrensen så mye som mulig i store byer som har problemer med svevestøv og luftkvalitet.

Bedre med piggdekkavgift

Sosialistisk Venstrepartis samferdselspolitiske talsmann, Hallgeir H. Langeland, vil ikke avvise lavere fart, men mener økte piggdekkavgifter er en bedre og mer effektiv måte å løse problemet med svevestøv på.

Han tror ellers det langt på vei er urealistisk å redusere farten på innfartsveier med mye trafikk til 30 kilometer i timen.

– Men for å redusere støv og bedre helsa til folk, vil det beste være om flest mulig reiser kollektivt, sier Langeland til NTB.

– Lavere fartsgrense er noe som må avgjøres lokalt. Det finnes miljøfartsgrenser i dag, men jeg opplever daglig at disse ikke overholdes. En mulighet til å redusere støvplagen er å rengjøre veiene oftere enn det som er tilfelle i dag, sier Borghild Tenden (V),

Piggene verst

Brynhild Snilsberg bekrefter at det aller beste hadde vært å få alle piggkjørerne over på piggfrie dekk. Piggdekkene lager 30-40 prosent mer støv enn de piggfrie. Landsgjennomsnittet for kjøring med piggdekk er i dag på 45 prosent.

– Hadde færre kjørt med pigger, så hadde vi også hatt mindre behov for å redusere farten, fastslår Snilsberg.

ANBEFALER PIGGFRITT: Piggdekk lager 30-40 prosent mer støv enn piggfrie dekk. Men i mellomtiden hjelper det å senke hastigheten.
Helge Sunde (arkiv)