Derfor har politidistriktet opprettet en politipost i kontorlokalene tilhørende gamle Molde stadion.

Politiposten består av to politiadvokater og et varierende antall tjenestemenn. Politiet understreker at det ikke er snakk om å bruke gamle Molde Stadion som interneringsleir eller fengsel under besøket, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

— Vi har valgt å opprette en politipost med arrest for at beredskapen skal være så god som mulig fra politiets side. Molde politistasjon har begrenset arrestkapasitet og for å være godt forberedt har vi valgt å benytte større lokaler, understreker politimester Arnstein Nilsen.

Han understreker at det ikke er aktuelt å benytte andre deler av det gamle stadionanlegget.