Tirsdag ble ledelsen i landets helseregioner kalt inn til møte hos helseminister Sylvia Brustad (Ap). Der fikk de klar beskjed om at diskriminering av pasientgrupper er uakseptabelt.

– Jeg forlanger at helseforetakene kartlegger situasjonen i egen region og ved det enkelte sykehus og kommer med forslag til tiltak mot diskriminering og rasisme innen utgangen av oktober, sier Brustad til NTB.

Den varslede gjennomgangen er den foreløpig siste i en lang rekke granskinger som er satt i verk etter at 37 år gamle Ali Haji Mohamed Farah blodig og forslått ble forlatt av ambulanse og politi etter å ha blitt utsatt for vold i Sofienbergparken i Oslo sist mandag. Han ligger fortsatt i koma etter hendelsen.

– Jeg er glad for at noe skjer, men vi har betalt en vel høy pris for dette, sier Ali Farahs samboer, R&B-artisten Kohinoor Nordberg til NRK.

– Likeverdig behandling

Regjeringen hadde tirsdag møte med 13 innvandrerorganisasjoner for å samle innspill til en større kartlegging av offentlig diskriminering.

– Jeg vil forsikre meg om at alle ansatte i vårt helsevesen har holdninger og en praksis som er i tråd med våre verdier om at alle skal få likeverdig behandling. Samtidig har jeg ingen grunn til å tro, eller jeg håper i hvert fall ikke, at diskriminering og rasisme er utbredt i helsevesenet, sier Brustad.

Fylkeslegen gransker nå hendelsen i Sofienbergparken og Likestillings— og diskrimineringsombudet har bedt om en redegjørelse for påstandene om etnisk diskriminering. I tillegg har sykehuset selv anmodet et konsulentfirma om å gjennomføre en ekstern evaluering av ambulansetjenesten og Prehospital divisjon for å avdekke en eventuell ukultur ved sykehuset.

– Ullevål universitetssykehus ønsker å sikre at våre pasienter blir møtt med respekt, likeverdighet og trygghet, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og personlig økonomi, opplyser sykehusdirektør Tove Strand.

– For omfattende

De 13 organisasjonene som tirsdag møtte Brustad og arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), støtter tanken om en større kartlegging av omfanget av diskriminering og rasisme fra offentlig ansattes side. Men Henrik Lunde i Antirasistisk Senter frykter kartleggingen favner for vidt.

– Kartleggingen skal omfatte offentlige virksomheter både lokalt og sentralt og jeg tror det er nødvendig med en innsnevring. Men initiativet er meget godt, sier han.

Hovedhensikten med kartleggingen er å finne ut om det er snakk om enkelttilfeller av diskriminering eller systematisk forskjellsbehandling. Funnene i kartleggingen skal brukes i arbeidet med revideringen av handlingsplanen mot diskriminering og rasisme.

Leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), Akhenaton Oddvar de Leon, lover å følge arbeidet nøye.

– Hendelsen i Sofienbergparken har vist at vi har problemer, uansett. Det er hevet over tvil at det finnes forskjellsbehandling. Enkeltpersoners holdninger påvirker deres atferd. Spørsmålet er hvordan vi forebygger dette, sier han.

Johansen, Erik
Johansen, Erik