— Det er Stortinget som bestemmer om Norge skal delta i denne type internasjonale operasjoner. I dette tilfellet melder man inn styrker i FN, og det med full pressedekning, uten at Stortingets organer er informert eller konsultert, sier Jensen til NTB.

Tidligere på dagen hadde forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) bedyret at det ikke var fattet noe endelig vedtak, men at FN i New York hadde et møte for å klargjøre hvem som kunne bidra med hva, og at det derfor var naturlig for regjeringen å gi et «mulig bidrag», som hun formulerte det.

Siv Jensen synes ikke dette er godt nok og står fast på sin kritikk av saksgangen. Hun frykter at den utvidede utenrikskomité eller Stortingets plenum kun får seg forelagt en ferdig sak som det er for sent å realitetsbehandle og at regjeringen forskutterer en godkjennelse.

— Ja, jeg er redd for at vi bare blir bedt om å strø sand på en sak som allerede er vedtatt i regjeringen og godtatt i FN. Det er helt feilaktig framgangsmåte og såpass alvorlig at Stortinget bør kalles sammen før åpningen i oktober, sier Jensen.