— Jeg er rystet! Dette er et Oslo-forslag og vil bli en endring som vil være dårlig for likestilling, legedekning i distriktene og pasientsikkerheten, sier Arild Iversen, sisteårs medisinstudent ved Universitetet i Bergen.

Han har selv fått turnusplass etter gammel ordning fra høsten, men har engasjert seg i turnusaksjonen i solidaritet med de andre studentene.

— Dette er tre åpenbare problemer som ikke er dekket godt nok i Helsedirektoratets innstilling. Jeg hadde trodd at den faglige myndigheten i Norge hadde litt mer vidsyn enn det man utvikler i Oslo-gryten, sier Arild Iversen.

Ikke kvalifiserte leger

Dagens turnusordning forgår ved loddtrekning, men tar hensyn til særskilte behov hos legestudenten.

Dersom man har barn i barnehage eller en kronisk sykdom og trenger nærhet til et behandlingssted, så blir det tatt hensyn til.

Et års sykehuspraksis og et halvt år i kommunehelsetjeneste med begrenset lisens, er det som venter Iversen. En viktig endring blir at studentene skal kunne starte i nybegynnerstillinger, i stedet for å få turnusplass.

Studentene har vært i opprør siden planene ble kjent. De har hatt flere demonstrasjoner mot det de tror vil bli en treårig tvangsflytting på sikt, dobbelt så lang og med dårligere veiledning enn i dagens ordning.

Iversen frykter for pasientenes sikkerhet.

— Man vil gi legestudenter full legeautorisasjon fordi man skal justere seg inn til EU-standard. Intensjonen er nok god, men utdanningen i Norge må da endres. Den nye ordningen innebærer full legeautorisasjon og man kan jobbe som lege i vikariater, uten å være kvalifisert for det, sier Iversen.

Endret opptak

Legestudentene i Bergen får karakterer, mens studenter ved de andre lærestedene i landet kun får bestått/ikke bestått. Dette reiser også problemstillingen om hvordan en søknadsprosess skal foregå. Mange frykter at den nye turnusordningen vil begrense legedekningen i distrikts-Norge.

En av dem som har engasjert seg i denne debatten er stortingspolitiker Kjersti Toppe (Sp), som selv er lege.

— Turnustjenesten har vært vellykket og en sikkerhetsventil i forhold til kvalitet. Studentene kan lære og feile under veiledning og styrker kvaliteten på legene når de kommer ut. Full autorisasjon før de har fått den praktiske utøvelsen vil ikke være bra, sier Toppe.

Helsedirektoratet innstiller på en «Vurdering av behov for særlige tiltak for å sikre at det kommer leger også til sykehus og kommuner som har vansker med rekruttering av helsepersonell».

— En åpenbar fordel med dagens turnusordning er at den tar hensyn til særskilte forhold, barn og kroniske sykdommer, og sørger for legedekning i hele Norge, sier Iversen.

Også Toppe ønsker å beholde loddtrekningen.

EU-tilpasning

— Dagens ordning er i utgangspunktet brilliant, og de eneste argumentene for å gå vekk fra den er jo EU-tilpasning og at den er så populær at vi har kapasitetsproblemer, men det er ikke godt nok for å gå vekk fra ordningen, sier Toppe , som understreker at hun ikke vil forskuttere den politiske behandlingen av saken.

— Det har kommet så mange gode og faglig godt begrunnet innspill, så velger Helsedirektoratet likevel å ikke vike en tomme i sin innstilling. Det er veldig overraskende, sier Iversen.

— Jeg er ikke blitt mindre bekymret de siste månedene, tvert i mot, mer bekymret når jeg ser hva helsedirektoratet går inn for i lys av debatten og argumentene som har kommet frem de siste par månedene, sier Toppe.

Hva synes du om ordningen? Si din mening her.