— Norad har ranet til seg dette programmet. Denne flyttingen er ikke saklig begrunnet, sier Skauge.

Han sitter i Hordaland fylkesting for SV, og har vært ansatt i Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

Ingenting flyttet fra Oslo

BT skrev søndag at Norad overtar et internasjonalt utdanningsprogram fra Bergen, og flytter 13 årsverk til Oslo. Utviklingsminister Heikki Holmås har det øverste ansvaret for dette. Skauge mener hans egen statsråd burde ha stoppet dette.

— Han hadde anledning til det. Denne regjeringen har ikke klart å flytte noen arbeidsplasser ut av Oslo, i motsetning til den forrige, tordner Skauge.

— Desto verre er at det at viktig kompetanse flyttes fra Bergen til Oslo, legger han til.

- Handler om penger

Skauge reagerer sterkest på at direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) henter et program som er utviklet fullt og helt i Bergen. Han mener det ikke er saklig begrunnet, og kaller det hele uforståelig.

SV-politikeren mener det kun handler om penger.

— Norads viktigste argument er at de skal kunne drive det 40 prosent billigere, men jeg mistenker at dette kun handler om at de har noen ledige kontorer i Oslo som de vil fylle. Ingen skal få meg til å tro at man sparer noen penger ved å flytte dette til Oslo, sier Skauge.