Røsjorde mener både forsvarsministeren og Forsvarets overkommando har uttrykt seg uklart om hvordan Norge vil støtte USA etter terroraksjonene mot World Trade Senter.

En pressemelding fra Forsvarets overkommando slår fast at selv om artikkel fem i Atlanterhavspakten forplikter medlemslandene i NATO under angrep, betyr det ikke at Norge er eller vil delta i en krig.

— USA mottar foreløpig kun politisk støtte fra Norge, heter det i meldingen

— Dette er svært uklar og klønete tale som grenser mot sludder, sier Røsjorde til Bergens Tidende.

— Det var viktig for NATO raskt å gi USA sin solidaritetserklæring. Men det må ikke herske tvil om hva dette prinsipielt betyr, sier han

— Norge må på lik linje med de andre medlemslandene være villig til å stille tropper til rådighet dersom USA skulle få behov for de, sier Røsjorde.