Norwegian-sjefen er kjent for sitt gode humør, men tirsdag satt smilet langt inne.

– Det er tross alt mine og dine penger de bruker til å betale dette gildet her. Så paradokset er at du betaler millioner i skatt, Bjørn Kjos, og så skal du sende dem til SAS, sier han til TV 2.

Kjos reagerer særlig på det han mener er en regelrett forskjellsbehandling av to konkurrenter i det norske flymarkedet.

Nærings— og handelsminister Sylvia Brustad (Ap) avviser bestemt at det er konkurransevridende pengestøtte når staten nå skyter inn ny aksjekapital i SAS.

– Jeg mener det er feil å si at vi subsidierer. Vi er eier i dette flyselskapet, og vi er svært opptatt av å beholde rutenettet i Norge. Det gjør vi gjennom denne løsningen. Vi er opptatt av å trygge de arbeidsplassene som kan trygges i Norge, og vi er selvsagt opptatt av å bevare verdiene for den norske staten, sier Brustad.

SMILER IKKE NÅ: Norwegian-sjef Bjørn Kjos er sjokkert over at staten spytter penger inn i konkurrenten.
KNUT STRAND (ARKIV)