Det er arbeidsmiljølovens paragraf 2-3 som fastslår en medvirkningsplikt for alle ansatte i å hindre trakassering og diskriminering på arbeidsplassen.

Et særtrekk i den aktuelle saken er etter utvalgets mening at LOs øvrige ledelse hevder at de var kjent med at Vallas atferd var trakasserende før den 20. november i 2006. Da hadde konflikten pågått i tre år.

Saken ble derfor ikke håndtert som en konfliktsak, men som en feilansettelse. Dette forholdet blir sterkt kritisert av utvalget og rammer naturlig nok dem som sto nærmest Gerd-Liv Valla sterkest.

Vallas nærmeste medarbeider var dagens LO-leder, Roar Flåthen.