Rapporten er bestilt av den britiske regjeringen, og skal legges frem i neste uke. Den kan bidra til at både Storbritannia og EU revurderer sine mål om økt bruk av biodrivstoff, skriver den britiske avisen The Guardian i sin nettutgave.

Den britiske regjeringen bestilte rapporten i februar, da de globale matvareprisene for alvor begynte å skyte i været. Ekspertpanelet som har laget rapporten har vært ledet av professor Ed Gallagher.

Usikker effekt

For bare ett år siden ble biodrivstoff sett på som et viktig virkemiddel i kampen mot globale klimaendringer, og var en viktig del av både EUs og Storbritannias miljøstrategi. Nå blir også miljøvirkningen trukket i tvil.

Rapporten sier mer forskning om virkningen av biodrivstoff på matproduksjon er nødvendig før regjeringen fastsetter mål for bruk av biodrivstoff i transportsektoren.

Den første målsettingen er allerede på plass. Fra 1. april i år skulle all bensin og diesel i Storbritannia inneholde 2,5 prosent. Det skal økes til 5 prosent i 2010. EU vurderer et mål på 10 prosent biodrivstoff fra 2010.

Må revurderes

Gallagher-rapporten betyr at alle disse målsettingene må revurderes, sier tjenestemenn med kjennskap til rapporten til The Guardian.

Rapporten sier biodrivstoff opplagt kan ha en positiv rolle som alternativ til olje og diesel og som en inntektskilde for småbønder. Men den skiller klart mellom første generasjons bioetanol og biodiesel, laget på matplanter som mais, raps, soya og palmeolje, og en ny generasjon biodrivstoff basert på ikke-spiselige planter som dyrkes uten å fortrenge matplanter.

Over en tredel av USAs maisavlinger går nå til å produsere etanol, mens halvparten av EUs vegetabilske olje går til biodiesel.

Hva synes du om biodrivstoff? Si din mening her.