Granskningen av Politiets Sikkerhetstjeneste, Traavik-utvalget, kommer med kritikk av hvordan PST håndterer informasjon de får inn.

BT avslørte i august 2011 at Anders Behring Breiviks navn sto på en liste over norske kunder hos et polsk firma beryktet for å selge kjemikalier til bombeproduksjon.

Tipset til PST forsvant ut i intet da saksbehandleren gikk ut i permisjon.

Traavik-utvalget skriver at nettopp håndteringen av Global Shield viser at PST må få bedre rutiner for å motta ny informasjon.

«Sendrektighet»

«PSTs sendrektighet i håndteringen av Global Shield avdekket et påtrengende behov for en mottaksenhet der innkommende informasjon systematisk og så raskt som mulig kan gjennomgås, vurderes og videreformidles til det organisasjonsledd som skal ha ansvaret for å følge den opp», skriver utvalget i sin rapport.

Et slikt mottakssenter er et av de sentrale forslagene til utvalget. Til sammen er det over 50 forslag.

«Selv ikke Stasi-Tyskland»

Global Shield er et internasjonalt antiterror-samarbeid, opprinnelig ønsket av USAs tollvesen, og drevet av Verdens tollorganisasjon og en FN-organisasjon.

Programmet skal stoppe ulovlig import og eksport av 14 kjemikalier spesielt velegnet til å produsere sprengstoff. Breivik kjøpte fra to polske firmaer.

Et av kjøpene ble oppdaget i en valutakontroll. Daværende PST-sjef Janne Kristiansen uttalte i etterkant at «selv ikke Stasi-Tyskland kunne ha stoppet denne mannen», en uttalelse hun senere beklaget.

Kritikk også fra 22. juli-kommisjonen

Også 22. juli-kommisjonen kommenterte PSTs manglende avdekking av Breivik.

«Ut fra PSTs egenevaluering og kommisjonens intervjuer er det ikke åpenbart at sendrektigheten i håndteringen av Global Shield representerer en beklagelig enkeltstående glipp. Vi kan ikke utelukke at den er symptomatisk for et system som ikke klarer å håndtere det stigende, inngående informasjonsvolum med tilstrekkelig kvalitet», står det i deres rapport.