Ranet skjedde i 20-tiden, og en time senere var ranerne fremdeles på frifot. Ranerne fikk med seg noe penger og sigaretter, får NTB opplyst ved Politiets operasjonssentral i Oslo.NTB