Aktor Olav Helge Thue la ned påstand om fem års fengsel for mannen, men Oslo byrett kom til at straffen burde være strengere. -Ved den type ran som tiltalte har begått, nødvendiggjør allmennpreventive hensyn en streng reaksjon, heter det i dommen.

Den 36 år gamle mannen forklarte i retten at han begikk ranene for å skaffe penger til heroin. Han trengte minst 400 kroner dagen til stoff. Fra 26. september 1999 til 16. november samme år ranet han 15 kiosker og dagligvarebutikker, og prøvde å rane Grønland postkontor.

Mannen er tidligere straffedømt 11 ganger.