Ved gjennomgangen av hvordan ranet skulle utføres gav David Toska beskjed til ransdeltakerne om hvilke roller de skulle ha.

— Toska gav beskjed om at de av oss som stod ute skulle opptre som politi. Vi skulle være aktsomme og skulle ikke ta gisler. Våpnene skulle peke ned, fortalte Thendrup.

Han opplyste at ranslaget på ca. 14personer etterhvert skrumpet inn til 11. Noen hoppet av.

Dommeren: - Alt virkete tilrettelagt allerede søndag?

Thendrup: - Alt virket godt planlagt, så godt planlagt at jeg følte at jeg hadde pengene i lomma allerede.