Det tror sjefingeniør Petter Bryn i Hydro som har sett på risikoen for nye ras når Hydro nå skal bygge ut det store gassfeltet Ormen Lange. Feltet ligger i Storegga-raset på rundt 1000 meter havdyp utenfor Mørekysten.

Et område på størrelse med Island ble berørt da Storegga raste ut vestover i retning Shetland og Island. Det skapte først et undertrykk som fikk vannstanden inne med kysten til å synke betydelig. Hvis dette skjedde om dagen kunne nok det få mange av våre forfedre til å oppsøke det plutselig tørre landområdet i ren nysgjerrighet.

— Et par titalls minutter etter denne negative bølgen skyller den positive bølgen innover kysten. Og da er det liten grunn til å tro at steinalderbefolkningen klarte å komme seg unna, sier Bryn. Han minner om at befolkningen den gang bodde og levde i fjæresteinene.

— Det er i hvert fall all grunn til å tro at vi fikk et nytt bosettingsmønster etter denne enorme katastrofen. Folk i mange generasjoner fikk nok høre om risikoen knyttet til å bosette seg for nær sjøkanten.

Bryn har konkludert med at det ikke vil gå nye ras i dette området før vi får en ny istid eller to.

— Faktisk er det svært liten sjanse for betydelige ras i strekningen mellom Lofoten og Sognefjorden, sier han.

Utenom dette området har man liten peiling på risikoen for nye ras. Rett og slett fordi man ikke har undersøkt skikkelig de rasstedene man kjenner, sier sjefingeniør Arne Kvitrud i Petroleumstilsynet.