— Jeg kan ikke forstå annet enn at dette vil skape en uholdbar situasjon for langt flere enn meg, sier trebarnsmoren Mona Sjøvold.

Sotra-kvinnen fikk nærmest sjokk da hun sprettet brevet fra Aetat før jul.

— Jeg ble fortvilet, rådløs og frustrert da jeg fikk redegjørelsen om at husholdningsstønaden bortfaller. Jeg mistet gnisten en stund. Barna mine ble også opptatt av hvordan vi skal greie oss, sier hun.

Mona Sjøvold er ikke bitter på Aetat.

— Tvert imot. De ansatte der er overarbeidet fra før. Nå har de fått mer å stri med. Det blir feil å la vreden gå ut over dem. De gjør så godt de kan, understreker hun.