Usikkerheten dreier seg om statsrådens habilitet, og om spillereglene ble endret i ansettelsesprosessen – uten at andre søkere ble informert.

Ansettelsen av Ida Hjort Kraby som nytt barneombud ble i går behandlet av Stortinget kontroll— og konstitusjonskomité. Det er en del av komiteens oppgaver å kontrollere embetsutnevnelser.

Det er en enstemmig komité som stiller seg bak spørsmålene til barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen.

Uklar habilitet

Komiteen viser til at statsråd Ramin-Osmundsen og Ida Hjort Kraby er bekjente gjennom et såkalt faglig kvinnenettverk. De stiller derfor spørsmål om statsråden har «fått sin habilitet i ansettelsessaken vurdert av juridisk ekspertise».

Departementet har, på vegne av statsråden, gjort det klart at statsråden og Hjort Kraby «ikke har noe nært personlig forhold eller privat omgang». Habiliteten er derfor ikke vurdert.

Men i VG i går erkjente Manuela Ramin-Osmundsen at de to har vært på fester hos hverandre, minst to ganger.

På denne bakgrunn mener stortingskomiteen det er viktig å få svar på om habiliteten ble vurdert.

Krav om juss

Komiteen viser til at Ramin-Osmundsen har fremhevet juridisk kompetanse som særlig begrunnelse for at Hjort Kraby ble ansatt. Men dette er et krav som ikke ble nevnt da stillingen ble lyst ledig. Andre søkere mener at premissene ble endret, uten at de fikk beskjed om det. Komiteen ber derfor statsråden redegjøre for «hvorvidt og eventuelt hvordan dette kravet ble formidlet til søkerne og om premissene for ansettelsen ble endret i løpet av prosessen».

Komiteen ber også om svar på hvilke forhold som nødvendiggjør en ytterligere styrking av ombudets juridiske ekspertise.

– Lukter stygt

Fungerende komitéleder, Øystein Djupedal (SV), sier at det i pressen er stilt berettigede spørsmål om ansettelsesprosessen.

Komitémedlem Per-Kristian Foss (H) mener at statsrådens forklaringer i media bærer preg av glideflukt:

– Nå gir vi henne muligheten til å svare åpent og ærlig til Stortingets kontrollkomité.

Foss lurer også på hvorfor det var nødvendig å kaste det sittende barneombudet.

Venstre-leder Lars Sponheim mener det lukter så pass stygt av denne saken at statsråden skal ha særdeles gode svar før han slår seg til ro.

– Heller du til den oppfatning at det her gjelder en usaklig utnevnelse?

– På dette stadiet ser i hvert fall dette alt annet enn pent ut, sier Sponheim.