Hun avviste bestemt at hun kjente til den liberale asylbehandlingen som utviklet seg i UDI på høsten 2005.

– Helt siden saken ble kjent, har folk hatt vanskelig for å tro at jeg som nestleder ikke kjent denne praksisen. Så jeg kan bare gjenta: Graver-utvalget tar feil. Jeg kjente ikke til at asylavdelingen i UDI hadde lagt seg på en praksis som var annerledes enn det vi beskrev utad, sa Ramin-Osmundsen.

Hun beskrev en hverdag der hun selv og toppsjef Trygve G. Nordby hadde ansvaret for ulike deler av direktoratets oppgaver, og at det ikke var noen selvfølge at hun skulle ha detaljert innsikt i alt Nordby drev med.

– Først etter at Nordby gikk av, og jeg tok over ledelsen, fikk jeg denne saken i fanget. 13. mars skrev jeg brev til departementet og sa at vi hadde brutt intensjonen i forskriften. Vi burde ha informert om denne endringen. Men jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen at vi systematisk skulle ha tøyd grensene, sa Ramin-Osmundsen.

Ikke tilbake

Hun sa at hun tidlig i granskingen skjønte at hun ikke ville komme tilbake, ettersom hovedspørsmålet til utvalget ble om «jeg visste eller ikke visste». Ramin-Osmundsen trakk seg fra stillingen som direktør 22. mai, den dagen Graver-utvalgets rapport ble presentert.

– For meg handlet denne saken om korrekt saksbehandling, ikke om man hadde en liberal eller restriktiv holdning i asylsaker. Verken formelt eller uformelt ble saken om nordirakerne drøftet på ledermøter jeg deltok på, sa Ramin-Osmundsen.

Hun opplyste at brevet til statsråden 13. mars, der det ble innrømmet manglende informasjon, skapte sterke reaksjoner blant mange i UDI, spesielt blant dem som støttet Nordbys liberale linje.

Ni personer

Toppledergruppen i UDI besto av ni personer, hvorav seks har sagt til utvalget at Ramin-Osmundsen ikke nødvendigvis må ha kjent til det omtalte praksisnotatet.

– Rapporten har snakket med mange som mente og trodde en rekke ting. Det har vært en uforsvarlig bevisførsel. Utvalget har sett bort fra at ledere på flere nivåer tar avstand fra at jeg skulle ha kjent til notatet. Det foreligger ingen skriftlige spor om min involvering i saken, sa den tidligere UDI-sjefen.