• Erna Solberg er en av de fremste eksponenter for den nyliberalistiske linje, hvor man knapt har andre mål enn å gjøre Norge billigere!
Olav Garvik

Ingen mistenker vel Åslaug Haga for noensinne å ha vært fascinert av Høyre, og aldeles ikke etter at Solberg overtok tøylene. Den relativt ferske Senterpartilederen er ikke nådig når hun karakteriserer den politikken som det største regjeringspartiet for tiden målbærer:

— Det Høyre vi forholder oss til nasjonalt er noe helt annet enn det pragmatiske og bunadskledde partiet vi tidligere samarbeidet med. Det har brutt fundamentalt med den politikken Høyre sto for før, og som bl.a. gikk ut på at det skulle være mulig for folk fortsatt å bo på bygdene, sier hun til Bergens Tidende.

Radikalt og dristig

Åslaug Haga er i ferd med å lede partiet inn i et samarbeid som bryter helt med det vi har vært vant med i moderne tid. Å forberede et regjeringssamliv med Arbeiderpartiet og SV etter valget neste år er både radikalt og dristig. Eldre senterpartifolk tror vel knapt det de ser?

Men Haga er i trygg i sin sak, selv om hun kaller kursendringen «historisk». Hun forteller til BT at hun har brukt mye tid internt i Senterpartiet på å få forankre denne strategien. Men utviklingen i Høyre i retning mer og mer nyliberalisme har gjort dette arbeidet desto lettere.

— Hvorfor er det så viktig å få regjeringsmakt igjen?

— Det er for å få gjennomført mest mulig av vår politikk. I denne perioden sliter vi, for slik Stortinget er sammensatt har vi liten innflytelse, og vi er lite interessante for media. Men jeg føler meg overbevist om at partiet skal bli større enn vi har vært etter siste stortingsvalg, da vi bare fikk 10 representanter. Jeg har godt håp om at vi skal få styrke nok til å gå inn i et samarbeid med de andre partiene.

- Ingen garantier!

— Er det ikke allerede opplest og vedtatt at dere skal danne regjering sammen med Ap og SV hvis dere får flertall i Stortinget?

— Nei. Først skal vi forhandle om en samarbeidserklæring som må være tilstrekkelig «grønn» hvis vi skal delta. Vi er uenige på en god del områder, og jeg vil absolutt ikke undervurdere problemene. Det blir en krevende prosess å finne en felles regjeringsplattform. Men vi er selvsagt alle nødt til å gi og ta.

— Jens Stoltenberg har allerede gara n tert , gjennom intervju med Bergens Tidende, at det blir regjeringsskifte hvis dere får flertall?

— Jeg vil vokte meg vel for å utstede garantier! Og jeg gir ingen garantier for en regjering som vi eventuelt ikke er med i. Enten deltar vi i regjeringen eller så er vi i opposisjon. Det er med andre ord ikke snakk om bare å være en del av et parlamentarisk grunnlag for en ny regjering.

— Stoltenberg har med andre ord tatt munnen for full?

Åslaug Haga smiler bare - megetsigende.

EU-saken legges død

— Det kan vel tenkes at Arbeiderpartiet igjen ønsker å bruke Thorbjørn Jagland som utenriksminister? Han er jo godt skikket?

— Jeg vil tro at Jagland selv i så fall vil finne det vanskelig å være utenriksminister i en regjering som ikke har ambisjoner om å søke om EU-medlemskap.

Men jeg blir av og til så forvirret av Thorbjørn Jagland, for ...

— Ja, det blir vi jo alle sammen! bemerker plutselig servitøren ironisk der han har tatt oppstilling med kaffekannen. Åslaug Haga nikker takknemlig.

— Har Kristin Halvorsen dekning for å hevde at EU-saken ikke blir noe hinder for regjeringssamarbeidet?

— Ja, det mener jeg, for Arbeiderpartiet erkjenner allerede at forutsetningen for å få til et samarbeid mellom oss tre er at EU-spørsmålet legges til side. Det har vi gjort klart hele tiden. Det er uaktuelt for oss å sitte i en regjering som har som mål å søke EU-medlemskap. Men EU-saken blir ikke vanskeligere for oss enn den er for den sittende regjeringen, mener Haga.

Ikke bare materialisme

Hun understreker for øvrig at dagens EØS-avtale er «usedvanlig dårlig», også fra et faglig synspunkt. Åslaug Haga heller mest til at Norge bør forsøke å skaffe seg en samarbeidsavtale med EU etter sveitsisk modell, der man ikke automatisk overtar EUs regelverk.

Haga, som er 44 år og diplomat av yrke, overtok styringen i Senterpartiet etter Odd Roger Enoksen i fjor. En av hennes kjepphester som toppolitiker er å rette oppmerksomheten mot andre verdier enn de materielle i en tid da «alle har alt.» Politikernes oppgave må være å fremme andre verdier, ikke minst å bidra til rammebetingelser for å gi de som opplever tidsklemma mer tid i hverdagen. Derfor reagerer hun på alt snakket om det fleksible arbeidslivet som i praksis betyr at folk får tøffere og lengre arbeidsdager.

Det er bl.a. i den forbindelse hun misliker så sterkt den nyliberalismen som Erna Solberg etter hennes skjønn er så tydelig eksponent for.

LITEN SANS: Åslaug Haga har svært liten sans for den nyliberalismen Erna Solberg står for. <p/>THERESE BORGE (foto)