9. desember sendte komiteen 122 detaljerte spørsmål om terrorangrepet til seks statsråder. Hittil har fem av dem svart. Forsvarsdepartementet opplyser til bt.no at de vil svare innen fristen, som er forlenget til 6. januar.

Ikke tid til å varsle

Komiteen spør Justisdepartementet om hvorfor Stortinget ble liggende ubeskyttet 22. juli, til tross for at det ble bedt om bistand. I svaret fra Justisdepartementet heter det at man i den første hektiske fasen valgte å prioritere liv og helse fremfor vakthold av objekter.

Departementet gjengir også en redegjørelse fra Politidirektoratet, som forklarer hvorfor det ikke ble slått riksalarm før etter 77 minutter. Forklaringen er at det bare var én vaktleder på jobb i Kripos på grunn av ferieavvikling. Vedkommende var den eneste som hadde kunnskap om hvordan man slår riksalarm.

Ifølge redegjørelsen fikk vaktleder svært mange telefoner, også fra kollegene i Oslo politidistrikt. Han var også opptatt med å varsle egne mannskaper, sørge for kriminalteknisk bistand, og opprette pårørendetelefon. Dette ble prioritert fremfor å effektuere nasjonal varsling, heter det i brevet.

Deltok på Global Shield-møte

Komiteen stiller flere spørsmål om antiterror-samarbeidet Global Shield, som har til hensikt å stoppe handel med kjemikalier som kan brukes til å lage hjemmelagde bomber. Svaret fra Finansdepartementet avdekker at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) prioriterer import av slike kjemikalier langt høyere enn før 22. juli.

For to uker siden ble det arrangert et møte i Brussel for å planlegge det videre Global Shield-samarbeidet. På møtet med rådgivningsgruppen 9. desember stilte Politiets sikkerhetstjeneste med en egen representant.

Hemmelig rapport

Komiteen stiller også spørsmål om en hemmeligstemplet Global Shield-rapport, som BT tidligere har omtalt. Der fremgår det at terrorangrepet kunne vært avverget dersom politi og tollmyndigheter hadde samarbeidet bedre.

I sitt svar avviser statsråden at rapporten inneholder en slik formulering. Ifølge departementet er terrorangrepet 22. juli omtalt slik: «The July 2011 bombing in Norway demonstrates that a coordinated effort as developed under Programme Global Shield is necessary and that no country is immune from terrorist acts».

I rapporten BT har fått tilgang til, og som er gjort tilgjengelig for deltakerne i prosjektet, er ordlyden denne:

«The July 2011 bombing in Norway demonstrates that a stronger, more unified coalition of customs and police professionals, armed with appropriate legislative and communcation tools, could have created a different outcome».

Også Helse— og omsorgsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og Kunnskapsdepartementet har sendt sine svar. Les dem her, her (PDF-fil) og her (pdf-fil).