Det var sjefen hans som sendte brev til Ofoten tingrett med en bønn om å ta hensyn til mannens viktige jobb. Det gjorde tingretten, og nærmest halverte aktors påstand om straff, skriver Aftenposten.

Lovbruddet skjedde i mai i fjor da offiseren var på vei tilbake til basen på motorsykkel. Han ble liggende bak en bil på Herjangfjellet nord for Narvik, og kjørte forbi på en rett strekning. Like etter ble han vinket til side av en politibetjent, som hadde målt farten med radar til 184 kilometer i timen i 90-sonen. Offiseren klarte ikke å stanse, men snudde og kom tilbake. Han har forklart at han trodde farten var rundt 140 kilometer i timen.

Sjefen for Marinejegerkommandoen skrev i brevet at offiseren lærer opp soldater som skal tjenestegjøre i viktige og farlige oppdrag.

«Det at tiltalte er uten førerkort får direkte innvirkning på sikkerheten til Forsvarets personell på oppdrag i utlandet», skrev kommandørkaptein Rolf Inge Roth.

Aktor la ned påstand om 36 dagers fengsel og inndragelse av førerkortet i 28 måneder. Men retten fattet interesse for forklaringen fra offiserens sjef.

– På denne helt særegne og helt spesielle bakgrunn – hvor nasjonale forsvarsmessige interesser influeres (i noen grad), antar retten at inndragningstiden må settes lavere enn normalt, heter det i dommen.

Offiseren er nå dømt til 14 dagers fengsel og inndragning av førerkortet i 16 måneder.