Det mener Forsvarskomiteens leder, Jan Petersen, (H) som tilføyer at det ikke bekymrer ham det ringeste. Tvert om var det på høy tid at de tre rødgrønne partiene justerte sin regjeringserklæring på dette punktet, sier Petersen.

SVs medlem av forsvarskomiteen, Bjørn Jacobsen, er derimot alvorlig redd for at USA nå skal trekke NATO inn i et nytt rustningskappløp.

– Det kan vi ikke akseptere, sier Jacobsen. Hvis Norge ikke kan hindre at NATO knytter seg til USAs planer, må vi i en eller annen form reservere Norge på dette punktet, mener han.

Riktig beslutning

Regjeringen har truffet en riktig beslutning da den lot forsvarsministeren si ja til at NATO utreder om og hvordan alliansen kan knytte seg til USAs rakettforsvar, sier Petersen i en kommentar til torsdagens vedtak i NATOs ministerråd.

Han mener det ikke er hans problem at beslutningen åpenbart er i strid med formuleringene i Soria Moria-erklæringen.

– Det er en fornuftig beslutning, og i denne saken var det helt nødvendig å se bort fra Soria Moria-formuleringene, sier Petersen.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sa etter møtet at hun var den «mest kritiske» av forsvarsministerne.

– Det legger jeg ikke noen vekt på. Arbeiderpartiet fant selv på formuleringen «det er resultatene som teller», og i denne saken har vi heldigvis stemt for og dermed plassert oss på linje med våre NATO-allierte, sier Petersen.

En fotnote

Bjørn Jacobsen, mener fortsatt at formuleringen i Soria Moria-erklæringen kan legges til grunn. Det står at «Regjeringen vil at Norge skal arbeide for å skrinlegge dagens planer for rakettforsvar».

– Forsvarsministerne har vedtatt å utrede om NATO skal knytte seg til USAs rakettforsvar. Jeg ser utredningen som en mulighet for at man kan konkludere med at alliansen ikke skal knytte seg til USAs rakettskjold.

– Det er ikke Russland, men USA som er problemet. Vi ser hvordan USAs politikk nå splitter NATO, og det oppleves litt underlig at SV skal være det parti som advarer mot at NATO blir splittet, sier Jacobsen.

– En fotnote der vi reserverer oss mot rakettforsvaret vil ikke komme som noen overraskelse på våre allierte. Hvis NATO-landene ikke blir enige om å avvise USAs rakettplaner, må Norge uansett reservere seg i en eller annen form, sier Jacobsen.