USA har varslet alle land — som kan bli rammet av satellitten - om nedskytingen og mulige konsekvenser. USA advarer på det sterkeste mot at folk oppsøker et område hvor biter har falt ned, og mot at folk kommer i kontakt med slike biter.

Les også: Satellitten er full av hemmeligheter

USA har ingen anelse hvor satellitten havner, hvis nedskytingen mislykkes.

Varsel til politi og fylker

Norge er også varslet. Saken håndteres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I går ble alle fylkesmennene og Politidirektoratet informert om USAs varsel. Her heter det blant annet at USA vil bistå land som rammes av større eller mindre deler fra satellitten. Fungerende avdelingsdirektør Jan Aastø i DSB sier at «de anser muligheten for at Norge rammes for å være svært liten». De har ingen planer om å iverksette ekstraordinære tiltak i tilfelle enkeltdeler rammer Norge.

President George W. Bush har gitt ordre om at satellitten skal skytes ned, for å unngå at den faller hel ned på jorden. Kritikere mener USA bruker anledningen til å teste rakettforsvarets evne til å angripe satellitter i verdensrommet.

Aner ikke hvor den lander

Mislykkes nedskytingen vil den «døde» satellitten, kalt USA 193, bryte gjennom atomsfæren rundt 6. mars. Da kan den falle ned hvor som helst mellom 58,5 grader sørlig og nordlig bredde.

— Det er kun en mikroskopisk mulighet for at den faller hel ned i Norge, sier avdelingsdirektør Terje Wahl ved Norsk Romsenter.

— Men hvis de skyter den ned, og den bryter opp i småbiter, øker sannsynligheten for at enkeltdeler kan ramme de sørlige delene av Norge, sier Wahl.

Delene vil i tilfelle falle ned i satellittens bane - sør for 58,5 grader nordlig bredde. Det vil si sør for Egersund og Arendal.

Deler faller ned i flere uker

Delene vil treffe jordens overflate på ulike tidspunkt de neste to til tre ukene.

Amerikanske myndigheter har opplyst at de vil forsøke å ramme satellitten over Stillehavet slik at de første delene ramler ned i lite befolkede områder i de sørlige havområdene.

Natt til i går ble det sendt ut varsel om at luftrommet i et enormt område utenfor Hawaii delvis stenges natt til torsdag norsk tid. Ifølge ubekreftede meldinger vil satellitten passere dette området klokken 03.30.

En av årsakene til at det er umulig å si noe om hvor hele eller deler av satellitten faller ned, er de enorme hastighetene som er involvert. I bane beveger satellitten seg med en hastighet på rundt 25.000 kilometer i timen. Satellitten bruker beskjedne 1,5 time på å tilbakelegge jordens omkrets. Banen den går i er aldri nord for 58,5 grader nordlig bredde. Men hvor langs denne breddegraden satellitten passerer, varierer fra dag til dag.

Rakettforsvarsvåpen

USA tar i bruk våpensystemer utviklet for å inngå i rakettforsvaret for å skyte ned satellitten. Helt konkret betyr det at det er Lockheed Martins Aegis-system og modifiserte SM-3 raketter som skal i aksjon. Det er det samme våpensystemet som Forsvaret har fått installert på de nye, norske fregattene, om enn i en noe mindre versjon. De amerikanske krigsskipene er i posisjon i Stillehavet slik at nedskytingen kan finne sted fra natt til torsdag.

Ifølge Washington Post vil nedskytingen bidra til å styrke USAs romvåpenkapasiteter og anti-satellitt-teknologi.

Det er akkurat dette land som Russland og Kina har påpekt når de har kritisert USAs nedskytingsplan. Landene mener USA utvikler romvåpenkapasiteter, og at dette bidrar til en militarisering av verdensrommet.

Om det første forsøket mislykkes, vil USA få flere sjanser til et fulltreff den kommende uken. Til sammen tre raketter er klargjort.

Hva synes du om USAs planer? Si din mening under!

JOSHUA ROBERTS