Det opplyser norskpakistanske Azhar Iqbals advokat i Norge, Abid Raja, til NTB etter at en pakistansk domstol har frikjent Iqbal og hans to medtiltalte for drapet på Rahila Iqbal.

Han regner med at Rahilas far er tilbake i Norge før jul, hvis ikke påtalemyndigheten anker nok en gang. Det mener imidlertid Raja det ikke er rettslig grunnlag for.

Advokat Jan Kildahl, som representerer Rahilas fraseparerte ektemann, sier til NTB at hans klient er svært skuffet over prosessen. Han er derfor ikke overrasket over utfallet.

– Retten i Pakistan har ikke hatt tilgang på alt bevismateriale. Det var derfor ikke overraskende resultat, sier Kildahl, som sier at hans klient ikke våget å reise til Pakistan av frykt for eget liv.

Tre forhold

Ifølge Aftenposten.no.er også Rahilas morfar og sjåføren av ulykkesbilen frikjent av retten i Mandi Baha-ud-Din.

Dommeren skal ifølge avisen ha lagt vekt på tre forhold da han frikjente norsk-pakistaneren for drapet på sin egen datter:

  • Vitnene som påtalemyndigheten førte i saken skal ikke ha forklart seg i samsvar med det politiet hadde bygget tiltalen på.
  • I tillegg var Rahilas fraseparerte ektemann ikke til stede i retten. Forklaringen fra den anmeldte er svært viktig i pakistansk rett.
  • Obduksjonsrapporten slår heller ikke fast hvordan Rahila Iqbal døde.

Advokat Abid Raja sier til NTB at han ikke er morfarens og sjåførens advokat og derfor ikke kjenner detaljer, men bekrefter at han er informert om at også de to er frikjent.

Kritisk

Advokat Raja ble kjent med rettsavgjørelsen lørdag morgen. Han sier at Azhar Iqbal selvsagt er meget lettet over dommerens beslutning. Han og hans familie har i halvannet år levd med en massiv anklage, og det er først nå de kan puste lettet ut.

– Nå kan de også, iallfall for farens del, endelig begynne å sørge over tapet av datteren. Så lenge prosessen har pågått, har han hatt nok med å tenke på sin egen situasjon. Som han selv sier: «Nå har jeg selv klart å bevise min uskyld», sier Raja, som også på sin klients vegne formidler at han i denne prosessen er blitt slått og torturert av politiet.

– Han er derfor selvsagt sterkt kritisk til den rolle den norske ambassaden i Pakistan har spilt. Han varsler søksmål mot den norske stat ved ambassaden, med krav om erstatning for urettmessig straffeforfølging. Han er av den oppfatning at ambassaden har spilt en aktiv rolle her, sier Raja.

Nærmere detaljer om erstatningssøksmål vil han ta opp med klienten når han er tilbake i Norge.

Ankemulighet

Abid Raja sier at han og hans klient nå håper saken er ferdig for alltid for hans del, men peker på at det fortsatt er en mulighet for at påtalemyndigheten anker.

Da vil anken gå til Lahore High Court, tilsvarende norsk lagmannsrett.

– Men jeg kan ikke se at de vil komme til en annen avgjørelse. De har selv vurdert skyldspørsmålet for ni måneder siden, og kom den gang til at det ikke forelå bevis for at noe kriminelt har skjedd. Nå har retten kommet til frikjennelse på samtlige tiltalepunkter, sier Abid Raja.

Nå tar han for gitt at hans klient er tilbake i Norge før jul, forutsatt at avgjørelsen ikke blir anket. Det vil ta noen uker før det er avgjort.