Ebadi har ikke praktisert som dommer i Iran etter revolusjonen i 1979.